Mapy komunikacyjne

Mapy komunikacyjne

Węzeł CPK w 2027 roku i jego skomunikowanie z Warszawą i Łodzią

fot. businessinsider.com.pl

Mapa pokazuje potencjalne lokalizacje. Ta w rejonie Stanisławowa dysponuje niemal 4-krotnie większym areałem niż wymagane 3 tys. ha pod budowę CPK

fot. businessinsider.com.pl

Mapa pokazująca potencjał wzrostu dla PLL LOT jako integratora rynku lotniczego w Europie Środkowej

fot. businessinsider.com.pl