Historia

Historia

12 Maja 2005 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego asygnuje umowę z hiszpańskim konsorcjum Ineco-Sener na wykonanie studium wykonalności centralnego portu lotniczego.

Kwiecień 2017 r.

Rząd Beaty Szydło ustanawia pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

7 listopada 2017 r.

Koncepcja powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego została przyjęta uchwałą Rady Ministrów.

10 maja 2018 r.

Sejm przyjął specustawę, dzięki której będzie można rozpocząć budowę lotniska.

2 czerwca 2018 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisuje specustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.